Hình ảnh

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM công bố thông tin tuyển sinh 2022

Năm 2022, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM - HUFI sử dụng 4 phương thức xét tuyển với 3.500 chỉ tiêu.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM công bố thông tin tuyển sinh 2022
Các phương thức xét tuyển của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM - HUFI:

Phương thức 1 : Xét tuyển học bạ THPT 

Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Phương án này sẽ xét tuyển từ ngày 1/1/2022 – 1/5/2022.

Hoặc (dành cho thí sinh nộp hồ sơ sau ngày 1/5/2022)

Tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Phương án này sẽ xét tuyển từ ngày 1/5/2022 – 15/6/2022.

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng từng ngành học.

Phương thức 3: Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài kiểm tra Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM năm 2022. Điều kiện xét tuyển: Điểm bài thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP. HCM từ 600 điểm trở lên

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và học sinh xếp loại giỏi các năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 1/5/2022 – 15/6/2022

Chỉ tiêu tuyển sinh: Trường tuyển 3.500 chỉ tiêu, phân bổ đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo như sau:

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM công bố thông tin tuyển sinh 2022

TT TSTT
Nhận xét