Hình ảnh

Thông báo về việc giải quyết một số thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến (online)

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp và khó lường. Phòng CTSV & TTGD triển khai giải quyết một số thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyên (online) như sau:

Thông báo về việc giải quyết một số thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến (online)

1. ĐỐI TƯỢNG: 

Sinh viên hệ chính quy đang học tại trường còn trong thời gian đào tạo chính thức đúng niên khóa.

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

2.1. Đối với các thủ tục:

01. Xác nhận sinh viên đang học tại trường để bổ túc hồ sơ sử dụng để đi xe buýt, mua vé tàu, giảm trừ gia cảnh…
02. Xác nhận sinh viên đang học tại trường để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Đối với thủ tục trên, sinh viên chỉ cần khai báo thông tin vào form bên dưới (click vào đường Link):

(Lưu ý: Sinh viên chụp biên lai đóng học phí của học kỳ cần xác nhận gửi kèm)

2.2. Đối với các thủ tục còn lại bên dưới, sinh viên thực hiện theo các bước:

Bước 1: Sinh viên lựa chọn và tải mẫu đơn cần thiết theo các mẫu dưới đây:

Mẫu 03. Xác nhận sinh viên đang học tại trường để vay vốn tín dụng tại địa phương.
Mẫu 04/GHHP: Mẫu đơn gia hạn học phí.
Mẫu 05/ĐHP2Đ: Mẫu đơn đóng học phí thành 02 đợt.
Mẫu 06/ĐHP3Đ: Mẫu đơn đóng học phí thành 03 đợt.
Mẫu 07/TK1: Tờ khai tham gia BHYT.
Mẫu 08/CMBHYT: Đăng ký cấp mất/hỏng thẻ BHYT.
Mẫu 09/TĐNKCB: Đăng ký thay đổi nơi KCB ban đầu thẻ BHYT.
Mẫu 10/ĐCBHYT: Đăng ký điều chỉnh thông tin thẻ BHYT.
Mẫu 11/HBVK: Đơn xét hồ sơ học bổng vượt khó.
Mẫu 12/TCKK: Đơn xét hồ sơ trợ cấp khó khăn.
Mẫu 13/MGACE: Đơn xét miễn giảm học phí cho anh (chị) em sinh đôi, anh (chị) em ruột đang học tại trường.
Mẫu 14/MGHP: Đơn xét miễn giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP.
Mẫu 15/SHCD: Đơn đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan Tuần SHCD.
Mẫu 16/TSV: Đơn cấp thẻ sinh viên.
Mẫu 17/TSV: Đơn xác nhận CTXH.

Bước 2: Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu.

Bước 3: Sinh viên gửi biểu mẫu đã điền và các hồ sơ liên quan về địa chỉ e-mail cho người phụ trách:

∎ Biểu mẫu 03 gửi về địa chỉ e-mail ledtm@hufi.edu.vn.
∎ Các biểu mẫu 04,05,06,07,08,09,10 gửi về địa chỉ e-mail nganltk@hufi.edu.vnBiểu mẫu 04,05,06 là các biểu mẫu gia hạn học phí, sinh viên phải viết đơn trình bày hoàn cảnh của mình (có thể đánh máy hoặc viết tay) và gửi kèm. Biểu mẫu 10 sinh viên chụp ảnh CMND/CCCD 2 mặt gửi kèm.

∎ Các biểu mẫu 11,12,13 gửi về địa chỉ e-mail suongvtt@hufi.edu.vn.
∎ Biểu mẫu 14 gửi về địa chỉ e-mail ngant@hufi.edu.vn.
∎ Biểu mẫu 15 gửi về địa e-mail dungnv@hufi.edu.vn.
∎ Biểu mẫu 16 gửi về địa chỉ e-mail hieptt@hufi.edu.vn.

Bước 4: Phòng CTSV &TTGD kiểm tra, giải quyết và phản hồi lại cho sinh viên sau 02 - 03 ngày làm việc (trừ thứ Bảy và Chủ nhật). Đối với các loại giấy tờ xác nhận sinh viên, nếu sinh viên có nhu cầu gửi về địa phương, Phòng CTSV&TTGD sẽ gửi cho sinh viên qua đường bưu điện (có thu phí).

Theo phòng công tác sinh viên và thanh tra giáo dục
{fullwidth}

Nhận xét

Hãy để bình luận của bạn tại đây nhé!