Hình ảnh

Hướng dẫn cách trình bày khóa luận tốt nghiệp chi tiết nhất

Lần đầu tiên bạn thực hiện khóa luận tốt nghiệp nên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, chưa biết phải trình bày như thế nào sao cho mạch lạc và chi tiết? Cùng HUFI MEDIA tham khảo bào viết dưới đây về cách trình bày khóa luận tốt nghiệp chi tiết nhất.

Hướng dẫn cách trình bày khóa luận tốt nghiệp chi tiết nhất


1. Kết cấu bài khóa luận tốt nghiệp


 • Trang bìa: Bao gồm bìa chính và bìa phụ (trình bày theo mẫu phụ lục 1, 2) 
 • Trang lời cảm ơn trong luận văn tốt nghiệp nên được viết ngắn gọn trong phạm vi 1 trang
 • Mục lục: Nên được trình bày trong phạm vi 2 trang (theo mẫu phụ lục 3)
 • Danh mục bảng biểu
 • Danh mục hình (ảnh, sơ đồ, biểu đồ, đồ thị, bản đồ)
 • Danh mục các ký hiệu, ký tự viết tắt (nếu có)
 • Danh mục các phụ lục (nếu có)
 • Nội dung luận văn tốt nghiệp

Khi trình bày khóa luận tốt nghiệp, các bạn cần phải lưu ý phần nội dung của khoá luận nên trình bày trong khoảng từ 60 đến 80 trang. Mỗi phần đều được bắt đầu từ 1 trang mới. Các mục nên được đánh số thứ tự theo số Ả Rập (1, 2, …) nhiều cấp như 1.1; 1.1.1; 1.1.1.2 (không nên sử dụng mục lớp 5 trở đi). Với các đoạn văn bản phân tích cho bảng biểu nên đặt trước bảng biểu đó. 

Phần 1. Mở đầu

 • Đặt vấn đề
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Kết quả nghiên cứu dự kiến

Phần 2. Tổng quan tài liệu và Phương pháp nghiên cứu

Tổng quan tài liệu

 • Cơ sở lý luận
 • Cơ sở thực tiễn

Phương pháp nghiên cứu

 • Khung phân tích
 • Thu thập số liệu
 • Phương pháp nghiên cứu


Phần 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

 • Giới thiệu địa điểm nghiên cứu
 • Kết quả nghiên cứu
 • Giải pháp đề xuất

Phần 4. Kết luận và kiến nghị

 • Kết luận
 • Kiến nghị

2. Hình thức cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học


Ngôn ngữ: Ngôn ngữ được sử dụng trong khoá luận tốt nghiệp là tiếng Việt. Trong trường hợp khoá luận có sử dụng ngôn ngữ nước ngoài như tên riêng, địa danh… phải để nguyên, không được phiên dịch sang tiếng Việt. Đối với các tài liệu nước ngoài mà khoá luận có tham khảo, tên của chúng cũng phải được giữ nguyên bản ngữ. 

Giấy in: Khoá luận phải sử dụng loại giấy trắng khổ A4 có chất lượng cao, in một mặt. Với những trang có sơ đồ, ảnh đặc biệt nên được in trên giấy ảnh chuyên dụng. Với các trang quá khổ như bản đồ, bảng cân đối kế toán,… phải được gấp lại cho đúng với kích cỡ của khoá luận.

Định lề trang: Tất cả các trang văn bản của khoá luận phải được định lề như sau:

Lề trên : 1,2” (3 cm)           Lề dưới: 1.2” (3 cm)

Lề trái : 1,2” (3 cm)             Lề phải: 0,8” (2 cm) 

Font chữ: Font chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14 được áp dụng cho toàn bộ nội dung của khoá luận. Tên các phần để chữ in hoa và đậm, tên các mục cấp 1, 2 để chữ in thường và đậm, tên các mục cấp 3 để chữ in thường, đậm và nghiêng. Với các mục nhỏ hơn để in thường như là văn bản.

Đánh số trang: Tất cả các trang trong khoá luận đều phải được đánh số trang theo thứ tự từ đầu đến cuối, không để trống trang nào. Các trang từ a đến h trong mục 2 được đánh số trang theo thứ tự i, ii,… Các trang từ i đến k được đánh số trang theo thứ tự 1, 2,… Số trang phải được đặt ở góc dưới, bên phải của trang giấy. 

Khoảng cách dòng: Trừ các tiêu đề, bảng biểu, phần chú thích phía dưới, phần tài liệu tham khảo và phụ lục, văn bản trong luận văn phải giãn dòng 1.5 lines. Khoảng cách từ tên phần đến mục đầu tiên (cấp 1) là 3 dòng đơn. Khoảng cách giữa phần văn bản kết thúc của mục trên và tiêu đề mục dưới là 2 dòng đơn.

Khoảng cách trên và dưới của bảng, biểu, hình là 2 dòng đơn. Đối với phụ lục và bảng biểu, không quy định khoảng cách dòng nhưng nên để dòng đơn hoặc 1.5 lines. Phần tài liệu tham khảo nên để dòng đơn, khoảng cách giữa hai tài liệu liệt kê là 1 dòng đơn. 

Số quyển: 3 quyển, bìa thường.

Bảng, biểu, hình vẽ, sơ đồ và đồ thị 

Đây là một trong những lưu ý rất quan trọng trong cách trình bày khóa luận tốt nghiệp mà nhiều bạn hay mắc phải sai xót. Đánh số thứ tự theo hình vẽ, bảng, biểu, sơ đồ và đồ thị trong khoá luận, kèm theo dẫn giải. Thứ tự của bảng, biểu, hình vẽ, sơ đồ và đồ thị là thứ tự trong từng phần. Ví dụ:

Hình 2.3 là hình thứ 3 trong Phần 2.

Bảng 3.3 là bảng thứ 3 trong Phần 3.

 • Tên của bảng để phía trên. Nếu cần ghi nguồn, ghi chú, giải thích các chữ viết tắt trong bảng hay nêu các nguồn thông tin của bảng sẽ ghi ngay bên dưới bảng.
 • Tên của sơ đồ, hình vẽ, đồ thị ghi phía dưới.
Tài liệu tham khảo 

Tài liệu được sử dụng trong khoá luận phải được liệt kê đầy đủ ở phần tài liệu tham khảo. Ngược lại không được đưa tên tài liệu vào danh mục tài liệu tham khảo nếu tài liệu đó không được sử dụng trong khóa luận. Tài liệu tham khảo phải nêu chính xác để người đọc quan tâm có khả năng tra cứu. Tham khảo cách trích dẫn tài liệu tham khảo chuẩn dưới đây trong từng trường hợp cụ thể: 

 • Dẫn liệu của một tác giả (cách viết này áp dụng chung cho cách viết của đồng tác giả hoặc của nhiều tác giả). Ví dụ:

Theo Friberg (2002), sự tham gia của các nhóm dân tộc thiểu số Việt Nam còn hạn chế…;

Hoặc “sự tham gia của các nhóm dân tộc thiểu số Việt Nam còn hạn chế… (Friberg, 2002)”;

Theo Nguyễn Việt Cường (2003), khi đã biết được mức chi tiêu của hộ thì có thể tính được xem bao nhiêu người thụ hưởng là người nghèo…(trích tài liệu tiếng Việt);

 • Dẫn liệu của đồng tác giả: thì cần liệt kê đủ hai tác giả, nối với nhau bằng liên từ (và). Ví dụ:
Ravallion và Van de Walle (2003) đã phân tích tình hình giao đất nông nghiệp ở Việt Nam những năm 90.

Trong nông nghiệp, đa dạng hoá, theo nghĩa hẹp, có nghĩa là tăng chủng loại sản phẩm nông nghiệp hoặc dịch vụ do nông dân làm ra. Trong nhiều năm, đa dạng hoá đã là một chiến lược truyền thống của các nông hộ để đối phó với các rủi ro và duy trì an toàn lương thực (Ahmad và Isvianonda, 2003).

 • Dẫn liệu nhiều hơn hai tác giả: chỉ cần nêu tên tác giả thứ nhất và cộng sự, năm … Ví dụ: … môi trường kinh doanh ở Việt Nam … (Tenev và cộng sự, 2003). 

Dẫn liệu từ nhiều tài liệu của nhiều tác giả khác nhau: phải liệt kê đủ các tác giả và phân biệt nhau bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ: Ở khu vực các tỉnh phía Nam, sự manh mún của ruộng đất ít có hoặc không quá nghiêm trọng, tình trung bình một hộ ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ từ 1 đến 2 mảnh. Đó là do việc phân chia ruộng đất không quá chú trọng đến tính công bằng, hơn nữa việc giao đất cho các hộ nông dân dường như được thực hiện dựa trên tình trạng đất đai mà hộ có trước ngày thống nhất đất nước năm 1975 (Do và Iyer 2003; Lương và Unger 1999; Marsh và MacAulay 2002; Ravallion và Van de Walle, 2001, 2003). 

Dẫn liệu không tìm được tài liệu gốc mà trích dẫn từ một tài liệu khác (nên hạn chế tối đa hình thức này). Ví dụ:

Samuelson (1963) cho rằng …..(trích dẫn từ Nguyễn Văn An, 1999). Trong trường hợp này tài liệu Nguyễn Văn An phải có trong danh mục tài liệu tham khảo.

Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo được chia theo các khối tiếng: tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Sắp xếp theo a, b, c… theo tên nếu là người Việt, theo Họ nếu là người nước ngoài. Ví dụ: 

 • Sách

Trần Văn Đạt (2002) Tiến trình phát triển sản xuất lúa gạo tại Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

 • Một số chương sách

Trần Đức Viên, Phạm Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Lâm (2008) ‘Báo cáo thử nghiệm cải tiến hệ canh tác nương rẫy tổng hợp của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội’, Chương 21, trong sách Canh tác nương rẫy tổng hợp, một góc nhìn. Trần Đức Viên, A.Terry. Rambo, Nguyễn Thanh Lâm (biên tập). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 

 • Các báo cáo

Phạm Văn Hùng (2006) ‘Phương pháp xác định khả năng sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân’. Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, Số 4+5, trang 289-296.

Nguyễn Thị Hiền (2008) Các khoảng đóng góp của hộ nông dân trường hợp nghiên cứu ở xã Yên Bái – huyên Yên Định – tỉnh Thanh Hóa. Luận văn thực tập tốt nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

 • Tài liệu là các bài báo cáo tại hội thảo (trong nước hoặc quốc tế)

Phạm Văn Hùng and T. Gordon MacAulay (2006) ‘Land transactions in the north of Vietnam: a modeling approach’. The Conference of the International Association of Agricultural Economists, Gold Coast, Australia, 12-18 August 2006, http://agecon.lib.umn.edu/.

Tran Duc Vien and Nguyen Thi Duong Nga (2007) ‘Hybrid rice production in the Red River Delta: farmer’s perspectives’. The International Symposium on Hybrid Rice and Agro-Ecosystem between Hanoi University of Agriculture and Kyushu University, Hanoi, Vietnam, 22-24, November 2007 

 • Tài liệu tham khảo từ internet (ghi rõ tên tác giả, tựa đề, cơ quan (nếu có), tháng, năm công bố, đường dẫn khi truy cập và ngày truy cập). Ví dụ:

Deininger, K. và Jin, Songqing (2003). ‘Mua bán và cho thuê đất: thực tế tại nông thôn Việt Nam’. Bài viết về Nghiên cứu chính sách của Ngân hàng Thế giới số 2013. Washington, DC. <http://econ. worldbank. org/files/25489_wps3013.pdf

Nguyễn Hưng (2008). ‘Tạm “đóng cửa” nhà máy Vedan’. Bản tin xã hội của VnExpress ngày 07/10/2008. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/10/3BA07336/. ngày truy cập 08/10/2008.

Phụ lục (nếu có)

Nếu có nhiều hơn 2 phụ lục thì các phụ lục phải được phân biệt bằng số thứ tự (phụ lục 1, phụ lục 2… hoặc phụ lục A, phụ lục B…). Ví dụ:

PHỤ LỤC 1: Các chuẩn mực kế toán hàng kho

PHỤ LỤC 2: Mẫu Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Một phần rất quan trọng trong bài khóa luận tốt nghiệp phần xác nhận của đơn vị thực tập.

Nộp luận văn

Sinh viên phải hoàn thiện khóa luận trước khi nộp, trình tự như sau:

Kiểm tra toàn bộ khoá luận, cả về nội dung, cách trình bày và các phần kết cấu

Khoá luận phải được giáo viên hướng dẫn kiểm tra trước khi được đóng bìa. Giấy xác nhận của đơn vị thực tập được coi như là một điều kiện quyết định để giáo viên hướng dẫn đồng chấp nhận hoàn thành khoá luận của sinh viên.

Sau khi đóng bìa và đảm bảo khoá luận đã được hoàn chỉnh, sinh viên nộp khoá luận theo từng Bộ môn đúng thời hạn quy định.

Trên đây là bài viết tham khảo cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cách trình bày khóa luận tốt nghiệp chi tiết và đầy đủ. Hy vọng bạn có thể áp dụng thành công cho bài luận văn tốt nghiệp của mình. Chúc bạn may mắn!

Nguồn: https://luanvan24.com/huong-dan-cach-trinh-bay-khoa-luan-tot-nghiep

Nhận xét