Hình ảnh

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và những điều tân sinh viên cần phải biết

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là buổi sinh hoạt bắt buộc nhằm giúp các bạn Tân sinh viên (TSV) nắm bắt được tình hình phát triển của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm giúp các bạn tự tin, làm quen với môi trường học đại học, sáng tạo, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao.

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và những điều tân sinh viên cần phải biết

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV. 

Thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, TSV sẽ nắm rõ những thông tin tổng quan về Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, những quy định, quy chế đào tạo, học vụ và tiến độ đào tạo năm học 2021-2022; Triển khai công tác y tế học đường; Hiểu rõ hơn về hệ thống hoạt động hỗ trợ sinh viên của trường, hệ thống CNTT; Các tiện ích phục vụ học tập trưc tuyến tại HUFI, chương trình hoạt động Đoàn-Hội, CLB Đội nhóm; bổ trợ kiến thức giáo dục công dân; bảo vệ chủ quyền Biển - đảo Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Các tiện ích phục vụ sinh hoạt tại TT Thông tin và Thư viện; Công tác quản lý sinh viên, chế độ chính sách; Giới thiệu, tìm hiểu khoa, ngành đào tạo.

Thời gian sinh hoạt bắt đầu từ ngày 27/09/2021 với hình thức trực tuyến (online). Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa sẽ kéo dài 6 buổi, mỗi buổi 5 tiết. Sau khi kết thúc tuần sinh hoạt công dân, TSV sẽ tiến hành thực hiện bài thu hoạch (bài thi vào cuối học kỳ) nhằm tổng kết lại toàn bộ nội dung quan trọng đã học trong chương trình, đồng thời đưa ra được những quan điểm, suy nghĩa riêng về nội dung đã được học.

Lưu ý : Sinh viên không hoàn thành tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, không hoàn thành bài thu hoạch, bài thi phải đăng ký học lại và hoàn thành học phí như những môn học bình thường khác.

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và sẵn sàng cho 4 năm đại học sắp tới.

HUFI MEDIA

Nhận xét