HUFI thông báo tổ chức thi tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

HUFI thông báo tổ chức thi tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam>> Phiếu đăng ký dự thi cấp giấy chứng nhân năng lực ngoại ngữ

TT TS&TT
Theo TT Bồi dưỡng và Khảo thí NN
Xem thêm:

Đăng nhận xét

Hãy để bình luận của bạn tại đây nhé!

Mới hơn Cũ hơn