Hình ảnh

Thông báo cấp tài khoản mail cho tân sinh viên


Cấp tài khoản Email cho Tân sinh viên

Nhằm phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cấp mỗi sinh viên một tài khoản email trong quá trình học tập tại trường;

Trung tâm Công nghệ Thông tin đã tạo xong email cho tất cả sinh viên đại học chính quy khóa 13 đã nhập học của Trường. Với tài khoản Email Trường cấp, sinh viên có thể:

- Sử dụng bộ Microsoft Office 365 (gồm có Word, Excel, Power Point, Access) trực tuyến;
- Sử dụng Microsoft Teams tham gia các lớp học, họp, chương trình trực tuyến;
- 1 Terabyte (TB) miễn phí lưu trữ trên hệ thống lưu trữ trực tuyến OneDrive;
- Dùng để liên hệ với các đơn vị trong trường, giảng viên;

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên đại học chính quy khóa 13 về việc đã có tài khoản Email, đồng thời hướng dẫn thiết lập tài khoản và hướng dẫn sử dụng tài khoản Email để học trực tuyến.


Hướng dẫn truy cập và sử dụng mail HUFI

Nhận xét