Hình ảnh

HUFI - Thông báo tạm dừng triển khai đánh giá cuối kỳ các học phần anh văn không chuyên chuyển sang hình thức thi trực tiếp

 

Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ

Nhận xét