Hình ảnh

Live: Giao lưu cựu sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh #2

 Trực tiếp - Live: Giao lưu cựu sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh #2

Live: Giao lưu cựu sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh #2


🍀 Khách mời:

🔴 Anh: Phan Kỳ Quan Triết – (Phó giám đốc – Trung Tâm Dự Báo Nhu Cầu Nhân Lực Và Thông Tin Thị Trường Lao Động Tp. HCM)

🔴 Anh: Lê Văn Phong – (Chuyên gia tư vấn giải pháp kinh doanh, giải pháp phát triển thị trường cho doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Nghiên cứu thị trường AAA)

🔴 Thầy: Phạm Minh Luân – Phó trưởng khoa QTKD

🔴 Anh: Nguyễn Thành Nhân – Cựu sinh viên

🔴 Bạn: Nguyễn Thanh Huy – Sinh viên khóa 10ĐHQT3

🔴 MC Ngọc Ngà

🕔 Thời gian: 19:00, ngày 09/12/2021.

🎬Trực tiếp tại: Fanpage HUFI - Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (https://www.facebook.com/TuyensinhHUFI) và youtube HUFI MEDIA (https://www.youtube.com/HUFIMEDIA)

Nhận xét