Hình ảnh

Thông báo về việc kiểm tra, đối chiếu và cập nhật hình thẻ bổ sung cho sinh viên HUFI khóa 12DH


Nhà trường thông báo đến Sinh viên về việc kiểm tra, đối chiếu và cập nhật hình thẻ sinh viên bổ sung năm học 2021 - 2022 như sau:


1. Đối chiếu hình thẻ sinh viên: 

Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân tại trang sinhvien.hufi.edu.vn để kiểm tra, đối chiếu hình cá nhân. Trường hợp có sai sót hình thẻ liên hệ thầy Trần Tuấn Hiệp – SĐT 0938894179 (có zalo) để chỉnh sửa đến hết ngày 15/11/2021.

Trường hợp sinh viên đã nộp hình thẻ mà không có hình trên trang cá nhân, (do file hình gửi không đúng quy cách, không đạt chất lượng theo quy định), sinh viên phải thực hiện cập nhật lại hình thẻ cá nhân.

Trường hợp sinh viên không kiểm tra, đối chiếu hình thẻ theo thông báo, sinh viên tự chịu trách nhiệm nếu có sai sót thông tin, dữ liệu cá nhân theo quy định của Trường.

2. Cập nhật hình thẻ sinh viên bổ sung (đối với sinh viên chưa có ảnh trên trang cá nhân, những trường hợp hình thẻ không được chấp nhận theo file đính kèm):


- Thời gian bổ sung: từ ngày 10/11/2021 đến hết ngày 19/11/2021 .

- Hình thức nộp: sinh viên đăng ký thông tin và gửi file hình sinh viên qua biểu mẫu:

https://forms.gle/TvTn1A3n4cc7jmgQ7
https://forms.gle/TvTn1A3n4cc7jmgQ7  

- Quy cách hình thẻ: nộp 01 file hình, khổ ảnh 3x4, dung lượng ảnh thẻ từ 1M trở lại, nền xanh, hình sinh viên phải mặc áo sơ mi trắng có cổ, file mềm (định dạng “.jpg”).

- Đến ngày 25/11/2021, những file hình đạt yêu cầu thì Nhà trường sẽ cập nhật file hình lên trang cá nhân sinh viên tại trang https://sinhvien.hufi.edu.vn

Đề nghị Quý thầy/cô Trưởng Khoa quan tâm, nhắc nhở Ban Cán sự các lớp triển khai thông báo cho sinh viên thuộc lớp mình biết để thực hiện.


Minh họa một số trường hợp hình ảnh không đúng quy định, không đạt yêu cầu

Phụ lục: Minh họa một số trường hợp hình ảnh không đúng quy định, không đạt yêu cầu


Theo pctsvttgd.hufi.edu.vn

Nhận xét