Hình ảnh

Thông báo về việc đăng ký tiêm vaccin ngừa Covid-19 cho sinh viên chưa đủ 18 tuổi

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường, Phòng Công tác Sinh viên & TTGD thông báo về việc đăng ký tiêm vaccin ngừa Covid-19 cho sinh viên chưa đủ 18 tuổi như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên thuộc Trường, chưa đủ 18 tuổi và chưa được chích ngừa, hiện đang ở tại TP. HCM.
  2. Thời gian và địa điểm dự kiến tiêm: Ngày 28/11/2021 tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM.
  3. Thời gian đăng ký danh sách: Trước 17h00 ngày 23/11/2021.
  4. Link đăng ký:

Nhận xét