Hình ảnh

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "I love HUFI" lần thứ 1 năm 2021

Nhằm lan tỏa tình yêu, niềm tự hào của sinh viên, cán bộ viên chức (CBVC), người lao động về Nhà trường; Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI); Tôn vinh những tình cảm tốt đẹp của các thế hệ sinh viên, CBVC, người lao động trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Trường. HUFI tổ chức cuộc thi "I love HUFI" lần thứ 1 năm 2021.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "I love HUFI" lần thứ 1 năm 2021
 
Kế hoạch tổ chức cuộc thi "I love HUFI" lần thứ 1 năm 2021

🔰Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ mail ilovehufi@hufi.edu.vn với nội dung:
- Tiêu đề mail: HUFISTORY_Họ tên tác giả
- Nội dung mail: Đính kèm file dự thi, thông tin cá nhân tác giả (Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tên tác phẩm nếu có)
🔰Thời gian nhận bài thi: đến 17:00 ngày 20/12/2021
🔰Thời gian vòng loại: từ 21-25/12/2021
🔰Thời gian bình chọn tác phẩm: từ 9:00 ngày 26/12 đến 17:00 ngày 31/12/2021
🔰Thời gian công bố kết quả: 19:00 ngày 08/01/2022


🔰Tác phẩm dự thi gửi qua link google form: https://forms.gle/nCjJp5eUbBLTornKA
🔰Thời gian nhận bài thi: đến 17:00 ngày 20/01/2022
🔰Thời gian vòng loại: từ 21-25/01/2022
🔰Thời gian bình chọn tác phẩm: từ 9:00 ngày 03/02 đến 17:00 ngày 06/02/2022
🔰Thời gian công bố kết quả: 19:00 ngày 20/02/2022

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "I love HUFI" lần thứ 1 năm 2021

🔰Tác phẩm dự thi gửi qua link google form: https://forms.gle/qy1s8QvC97jK55ug9
+ 01 bản ký âm đầy đủ phần nhạc và lời trên giấy A4
+ 01 bản thu âm ca khúc định dạng file .mp3
+ 01 file video MV
🔰Thời gian nhận bài thi: đến 17:00 ngày 20/02/2022
🔰Thời gian vòng loại: từ 21-25/02/2022
🔰Thời gian bình chọn tác phẩm: từ 9:00 ngày 03/03 đến 17:00 ngày 06/03/2022
🔰Thời gian công bố kết quả: 19:00 ngày 20/03/2022

 


Nhận xét