Hình ảnh

HUFI Thông báo về danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (cập nhật đến 8h ngày 15.11)

Căn cứ vào thông báo số 501/TB-DCT ngày 12 tháng 10 năm 2021 về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021;
Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 về danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp như sau:

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng (file đính kèm).

2. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp (file đính kèm).

3. Lưu ý:

- Trường hợp ghi Công nợ, sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính (cô Miên Trường - 0397 894 027) để được xử lý công nợ.
- Trường hợp ghi Đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT, CĐ, sinh viên liên hệ Phòng CT SV và TTGD (thầy Khương - 0963 050 827).
- Trường hợp ghi nợ môn học hoặc sai thông tin cá nhân, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo (cô Thúy 0868 780 062).
- Thời gian nhận phản hồi sinh viên từ ngày 12.11 đến ngày 17.11.2021.
Yêu cầu sinh viên kiểm tra thông tin các nhân trong danh sách dự kiến tốt nghiệp và thực hiện đúng theo thông báo trên.

Nhận xét