Hình ảnh

Thông báo về việc kê khai thông tin tham gia Bảo hiểm y tế đối với sinh viên khóa 12DH

Phòng CTSV&TTrGD thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 12DH về việc kê khai thông tin tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) như sau:


- Việc kê khai thông tin tham gia BHYT là cần thiết và buộc để Nhà trường có đủ thông tin nhằm cấp thẻ BHYT cho sinh viên. Sinh viên không thực hiện kê khai thông tin tham gia BHYT sẽ không được cấp thẻ BHYT.

- Hình thức kê khai:

+ Trên cổng thông tin sinh viên (sinhvien.hufi.edu.vn).

+ Kê khai thông qua biểu mẫu google form (link đính kèm tại đây). Tuy nhiên, nếu sinh viên kê khai thông tin qua biểu mẫu google form thì việc thực hiện kê khai thông tin cá nhân tại cổng thông tin sinh viên (bao gồm thông tin BHYT) vẫn phải thực hiện theo quy định chung của Nhà trường.

- Thời gian thực hiện kê khai thông tin: Từ 06/9/2021 đến 25/9/2021.

- Sinh viên tham gia BHYT ngoài trường thuộc các đối tượng ưu tiên cao hơn (các mã đối tượng GD, HN, CN, XD, DK, DT, DN…) vẫn phải thực hiện kê khai thông tin BHYT để Nhà trường quản lý thông tin BHYT của sinh viên.

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THÔNG TIN

- Các thông tin bắt buộc:

+ Họ và tên

+ Ngày tháng năm sinh (định dạng dd/mm/yy, VD: 03/6/2003)

+ Mã số sinh viên.

+ Lớp.

+ Giới tính

+ Số CMND/CCCD

+ Mã số thẻ BHYT: Là 10 ký tự cuối trên thẻ BHYT (hình minh họa)Trường hợp sinh viên làm mất thẻ, có thể tra cứu mã số thẻ BHYT của mình trên cổng thông tin điện tử của cơ quan BHXH Tra cứu mã số BHXH (baohiemxahoi.gov.vn). Nhập thông tin 3 mục (Tỉnh - theo hộ khẩu, Họ tên, Ngày sinh - định dạng dd/mm/yyyy) như hình minh họa để thực hiện tra cứu.
+ Hộ khẩu thường trú (Phường/Xã – Quận/Huyện – Thành phố/Tỉnh): Kê khai theo địa chỉ thường trú của sinh viên (địa chỉ theo hộ khẩu).

+ Số điện thoại

+ Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (KCBBĐ): Sinh viên tham khảo Danh mục các cơ sở KCBBĐ quý 4/2021 tại Thành phố Hồ Minh (file đính kèm tại đây) để chọn nơi KCBBĐ, trường hợp sinh viên không chọn hoặc chọn không đúng, Nhà trường sẽ chọn nơi KCBBĐ cho sinh viên.
Theo phòng CTSV và TTrGD

Nhận xét