Hình ảnh

HUFI MEDIA - Cover Chiếc khăn gió ấm - Trương Minh Thư - Guitar Quốc Thiêng

CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM - Trương Minh Thư - Guitar Quốc Thiêng
CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM - Trương Minh Thư - Guitar Quốc Thiêng


[LIVE CONCEPT #1] CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM - Trương Minh Thư & Guitar Quốc Thiêng 

SÀI GÒN bỗng có cơn mưa! Tôi "NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG" qua chiếc khăn gió ấm! 

CamOP: Lê Quang Thắng (#BINA) - Anh Huỳnh Thắng (#AHT

Recorded by: Mai Đình Chương (#SlimDuy

Assistant: Nguyễn Minh Quang 

Editor: Slimduy 

Colorist by #BINAStudio

Bản quyền thuộc HUFI MEDIA

Nhận xét