Hình ảnh

Hướng dẫn nhập học cho tân sinh viên Đại học Công thương TP.HCM - HUIT NĂM 2023

QUY TRÌNH NHẬP HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN NĂM 2023 

QUY TRÌNH NHẬP HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN NĂM 2023

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ KHU VỰC NHẬP HỌC

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ KHU VỰC NHẬP HỌC


QUY TRÌNH THANH TOÁN LỆ PHÍ NHẬP HỌC 2023-2024

QUY TRÌNH THANH TOÁN LỆ PHÍ NHẬP HỌC 2023-2024

(*) Sinh viên trúng tuyển truy cập vào công thông tin nhập học trực tuyến của nhà trường (https://nhaphoc.hufi.edu.vn) và thực hiện đầy đủ các các thao tác theo hướng dẫn của video clip bên trên để thanh toán lệ phí và xác nhận nhập học.

Nguồn: https://tansinhvien.huit.edu.vn/

Nhận xét