Hình ảnh

Thông báo về việc theo dõi kết quả cấp giấy xác nhận sinh viên, giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và kết quả cấp lại mật khẩu trên cổng thông tin sinh viên

 

1. Tra cứu kết quả cấp giấy xác nhận sinh viên và giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

- Để tra cứu, sinh viên truy cập danh sách tại đây: Danh sách cấp giấy xác nhận sinh viên và giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Những sinh viên gởi thông tin yêu cầu cấp giấy nhưng không có tên trong danh sách này là do chưa đóng học phí hoặc không có lịch học tại học kỳ hiện tại. Toàn bộ giấy xác nhận đã được Nhà trường gởi về địa chỉ sinh viên cung cấp qua đường bưu điện. Thời gian cụ thể, sinh viên xem chi tiết trong đường Link trên.

2. Tra cứu kết quả cấp lại mật khẩu trên cổng thông tin sinh viên:

Hiện tại có nhiều sinh viên xin cấp lại mật khẩu trên cổng thông tin sinh viên (https://sinhvien.hufi.edu.vn) đặc biệt là sinh viên khóa mới. Để thuận tiện cho sinh viên trong việc theo dõi kết quả đã được cấp lại hay chưa, Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra Giáo dục công bố kết quả cấp lại mật khẩu vào lúc 17h00 hàng ngày.

Lưu ýmật khẩu được cấp lại là mã số sinh viên (ví dụ mã số sinh viên của sinh viên A là 2005150326 => mật khẩu được cấp lại là 2005150326)

Sinh viên theo dõi kết quả đã được cấp lại mật khẩu trên website phòng Công tác sinh viên & Thanh tra giáo dục (https://pctsvttgd.hufi.edu.vn) hoặc truy cập trực tiếp tại đây.

Nguồn: PCTSV&TTGD


Nhận xét