Hình ảnh

Thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

 Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau: 

1.  Đối tượng: gồm sinh viên các hệ sau:

-  Hệ đại học chính quy khóa 6, 7, 8.

-  Hệ đại học liên thông khóa 8.

-  Hệ cao đẳng chính quy khóa 16, 17, 18.

2. Thời gian đăng ký xét tốt nghiệp:

-  Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 30/10/2021.

Chú ý: Sinh viên không đăng ký xét tốt nghiệp sẽ không được xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021.

3. Hình thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến (theo link https://forms.gle/AnWhoq8utjxQ3jD87


Nhận xét