Hình ảnh

Hơn 1800 học sinh HUFI được tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19

 Ngày 29/10, gần 2300 học sinh đã được tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 tại điểm tiêm trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI). Trong đó, hơn 1800 học sinh của trung tâm Giáo dục phổ thông HUFI đã được tiêm chủng.

Các bạn học sinh hệ THPT HUFI đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Các bạn học sinh hệ THPT HUFI đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Hiện tại, HUFI đang khẩn trương các công tác để cho học sinh - sinh viên được đi học tập trung trở lại với điều kiện tiên quyết là tiêm đủ vắc xin. Nhà trường đã thực hiện việc khảo sát tình hình tiêm chủng của học sinh - sinh viên HUFI nhằm mục đích thống kê số lượng học viên, sinh viên trường về tình hình tiêm ngừa Covid-19 để có thể lên các phương án, kế hoạch cho công tác học tập và tiêm ngừa bổ sung.

Các bạn học sinh hệ THPT HUFI đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Các bạn học sinh hệ THPT đang xếp hàng để đăng ký tiêm phòng

Hiện công tác tác chuẩn bị cho việc đi học lại của học sinh và sinh viên đang được nhà trường đẩy nhanh nhất có thể. Để đảm bảo được an toàn cho toàn thể cán bộ hoặc sinh và sinh viên của trường, nhà trường đang xây dựng kế hoạch chặt chẻ, cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tất cả sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp. Dự kiến trong tháng 11 nhà trường sẽ công bố kế hoạch cụ thể.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại điểm tiêm vắc xin trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM  vào ngày 29-10:

hình ảnh ghi nhận tại điểm tiêm vắc xin trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM  vào ngày 29-10

 hình ảnh ghi nhận tại điểm tiêm vắc xin trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM  vào ngày 29-10

hình ảnh ghi nhận tại điểm tiêm vắc xin trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM  vào ngày 29-10

TT TS&TT

Nhận xét