Hình ảnh

Thông báo về việc tổ chức buổi hướng dẫn học tập trực tuyến và sinh hoạt quy chế Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 2021-2022

Một buổi sinh hoạt công dân tại HUFI
Một buổi sinh hoạt công dân tại HUFI


Thông báo về việc tổ chức buổi hướng dẫn học tập trực tuyến và sinh hoạt quy chế Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 2021-2022

Để đảm bảo các điều kiện sẵn sàng cho Tân sinh viên tham gia các hoạt động học tập trực tuyến tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo về việc tổ chức buổi hướng dẫn học tập trực tuyến và sinh hoạt quy chế Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khóa, năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Thời gian: 

Vào lúc 19h00, ngày 22/9/2021 (Thứ 4).


2. Địa điểm: 

Trực tiếp (livetreams) tại Fanpage HUFI - Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí MinhYoutube HUFI MEDIA.


3. Đối tượng tham gia: 

Tân sinh viên Khóa 12 (bắt buộc).

4. Nội dung:

  •  Hướng dẫn Tân sinh viên tham gia học tập trực tuyến tại HUFI.
  •  Hướng dẫn và sinh hoạt quy chế về Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa.

Lưu ý: Tại buổi livetreams, ngoài việc trả lời các câu hỏi của Tân sinh viên, Ban tổ chức sẽ điểm danh ghi nhận sự tham gia của Tân sinh viên khóa 12, làm cơ sở để đánh giá ý thức thực hiện nội quy quy định của công dân sinh viên!

HUFI MEDIA

Nhận xét